Modlitwy do św. Urszuli Ledóchowskiej

Modlitwa do św. Urszuli Ledóchowskiej

U tronu Boga wstawiaj się za nami, Matko Urszulo, wśród wybrańców nieba.

Ufni stajemy z naszymi prośbami. Ty wiesz, jak bardzo łaski nam potrzeba.

Rodzinom uproś moc trwania przy Bogu, Młodzieży ufność wbrew wszelkiej nadziei.

Wyjednaj dziatwie, niech w rodzinnym progu Bóg ją zachowa od grzechu zawiei.

Módl się za nami, byśmy wierni byli Bogu, Krzyżowi, Ewangelii świętej,

byśmy – jak Bóg chce- w wierze ojców żyli, Oddani Maryi bez zmazy poczętej.

Matko Urszulo, przed obliczem Pana Przemów za nami Twe przemożne słowo.

Bóg Cię wysłucha, niech łaska nam dana Odrodzi serca, zbudzi je na nowo.

Boże, Ojcze miłosierny, Ty raczyłeś powołać św. Urszulę do naśladowania Twojego Syna,

którego posłałeś na świat, aby głosił Dobrą Nowinę i dał życie wszystkim,

spraw, abyśmy za jej przykładem i przez jej wstawiennictwo przyczyniali się do zbawienia naszych braci.

Amen


Nowenna za wstawiennictwem św. Urszuli

O Jezu, Sercu Twemu polecam… (tu wymienia się intencję)
Spojrzyj i uczyń to, co Ci Serce Twe wskaże.
Dozwól działać Twemu Sercu.
O Jezu, liczę na Ciebie, ufam Ci, 
oddaję Ci się zupełnie, jestem pewny(a) Ciebie.
O Serce pełne miłości, 
całą mą ufność pokładam w Tobie, 
gdyż sam(a) z siebie zdolny(a) jestem do wszystkiego złego,
ale spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. Amen.

Dla zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjmij, o Boże, 
modlitwy zanoszone do Ciebie
za wstawiennictwem świętej Urszuli, wiernej naśladowczyni cnót
Najświętszego Serca Syna Twego,
i udziel nam łask, o które z ufnością prosimy. Amen.

Święta Urszulo, módl się za nami!


Litania do św. Urszuli Ledóchowskiej

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,

       Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

       Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się za nami,

       Synu, Odkupicielu świata, Boże,….

       Duchu Święty, Boże,….

       Święta Trójco, Jedyny Boże,….

       Święta Urszulo, która umiałaś wierzyć bez zastrzeżeń,

       Święta Urszulo, która umiałaś miłować wśród doświadczeń,

       Święta Urszulo, która umiałaś ufać wbrew nadziei,

       Święta Urszulo, która wzrastałaś w promieniach Eucharystii,

       Święta Urszulo, która u stóp Ukrzyżowanego czerpałaś siłę w cierpieniu,

       Święta Urszulo, która uczyłaś się miłości w szkole Serca Jezusa Konającego,

       Święta Urszulo, która umiałaś łączyć kontemplację z aktywnością,

       Święta Urszulo, która umiałaś uświęcać szarą codzienność,

       Święta Urszulo, wsłuchana w głos Ojca Niebieskiego i rozmiłowana w Jego woli,

       Święta Urszulo, odpowiadająca miłością na: „Pragnę” Boskiego Odkupiciela,

       Święta Urszulo, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego,

       Święta Urszulo, wierna córo Kościoła,

       Święta Urszulo, mądra mistrzyni życia duchowego,

       Święta Urszulo, odpowiedzialna przewodniczko wspólnoty zakonnej,

       Święta Urszulo, troskliwa opiekunko sierot,

       Święta Urszulo, miłująca wychowawczyni i nauczycielko dzieci i młodzieży,

       Święta Urszulo, gorliwa apostołko dobroci i radości,

       Święta Urszulo, oddana głoszeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu,

       Święta Urszulo, budująca braterską jedność wśród różnie myślących,

       Święta Urszulo, szukająca wspólnej drogi z braćmi odłączonymi,

       Święta Urszulo, zatroskana o przygotowanie robotników do pracy w winnicy Pana,

       Święta Urszulo, wrażliwa na znaki czasu,

       Święta Urszulo, wyczuwająca potrzeby chwili,

       Święta Urszulo, współczująca z najbiedniejszymi,

       Święta Urszulo, wpatrzona w Służebnicę Słowa Wcielonego.

       Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

       Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

       Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

       Módlmy się: Boże, Źródło i Dawco świętości, który uczyniłeś serce świętej Urszuli wrażliwym na pragnienia serca Twego Umiłowanego Syna, spraw, abyśmy wspierani jej orędownictwem umieli tak jak ona odczytywać znaki Twojej woli i odpowiadać na nie żywą wiarą i czynem miłości. Wysłuchaj też łaskawie naszych próśb, zanoszonych z ufnością za jej wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *