Sakramenty

Chrzest

Sakrament Chrztu udzielany jest w 1 i 3 niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 12:30.
Chrzest należy zgłosić 2 tygodnie przed wybranym terminem.

Potrzebne dokumenty:

1. odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
2. zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców,
3. zaświadczenia z parafii chrzestnych (jeśli nie są z naszej), że mogą być chrzestnymi.

Chrzestnym może być ten, kto:

1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest;

6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu;

Świecę i „Białą szatę” do Chrztu św. rodzice załatwiają we własnym zakresie.
W dniu uroczystości prosimy o przybycie przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zgłoszenie się do kancelarii celem podpisania stosownych dokumentów.
Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.

Ślub

Narzeczeni pragnący zawrzeć w Kościele Katolickim Sakrament Małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Potrzebne dokumenty:

1. dowody osobiste,
2. metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (ważne 6 miesięcy),
3. świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji na metryce chrztu),
4. świadectwa ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
5. świadectwo zgonu współmałżonka (wdowcy).
6. zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
7. dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres),
8. zaświadczenie z USC (ważne 3 miesiące) – niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy, lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Przed Mszą św., w czasie której zostanie zawarty Sakrament Małżeństwa świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki oraz kartki poświadczające o spowiedzi.

Pogrzeb

Rodzina powinna zadbać o to, aby chory przyjął Sakrament Namaszczenia Chorych, kiedy jest tego świadomy.
W nagłych wypadkach należy natychmiast wezwać kapłana.

Potrzebne dokumenty:

1. akt zgonu z USC,
2. informacja z cmentarza o terminie pogrzebu,
3. informacja o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach.

Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie (lub Mszy św. pogrzebowej) przystąpić do Komunii Świętej. O przystąpienie do spowiedzi zatroszczmy się wcześniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *